Szukaj

Sklep internetowy QRDE, dostępny pod adresem www.qrde.pl, prowadzony jest przez firmę ABROS Wiesława Bartoszuk, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie przy ulicy Obozowej 62

NIP: 527-010-20-78, Regon: 006915226

Kontakt: info@qrde.pl

Regulamin zakupów

 1. Sklep internetowy QRDE prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.qrde.pl oraz mailowo.
 2. Wszystkie produkty/usługi oferowane w sklepie QRDE są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Wszystkie materiały fotograficzne i audiowizualne zamieszczone na stronie sklepu są udostępnione za zgodą właścicieli praw autorskich do tych materiałów.
 4. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych QRDE są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca w koszyku w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. Na każdy sprzedany towar/usługę wystawiamy paragon lub fakturę VAT.
 6. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej i firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy.
 7. Możliwe są następujące formy płatności:
 • Gotówką – przy odbiorze towaru.
 • Za pobraniem – gotówką kurierowi przy odbiorze towaru.
 • Przelewem – po zarezerwowaniu zamówionego towaru/usługi w naszym sklepie internetowym, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego.
 • Natychmiastowe płatności online – zaksięgowanie wpłaty w ciągu kilku minut. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Bluemedia
 • Karty płatnicze:
  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 1. Przy niektórych towarach/usługach podany jest szacunkowy czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych (lub godzin) zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia lub od momentu zaksięgowaniu należności za zamówienie do chwili realizacji zamówienia.
 2. Produkty oraz usługi mogą być objęte gwarancją producenta. Jej długość podana jest przy opisie konkretnego produktu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w umowie wystawionej przez gwaranta.
 3. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/ ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.
 4. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu, określając sposób realizacji zobowiązań sklepu. Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 5. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru.
 6. Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 10 dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym. Tryb przyspieszony dotyczy tylko określonej grupy produktów. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny, nowy towar zostanie wysłany w ciągu kilku dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do sklepu. Jeżeli nie będzie to możliwe sklep zaproponuje nabywcy zwrot równowartość ceny produktu lub zaproponuje inny dostępny w sklepie towar o podobnych parametrach.
 7. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, koszty dostawy do klienta ponosi sklep.
 8. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. W przypadku chęci skorzystania z tego prawa prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. Konsument ma prawo zrzec się w/w prawa i wyrazić zgodę na natychmiastową realizacje usługi.
 9. Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 10. Właściciel sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów/usług były zgodne z rzeczywistością.
 11. 18.Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania całkowitego ich usunięcia.
 12. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie QRDE i jest integralną częścią zawieranej umowy kupna.